0

Artystka zima w fotoreportażu Dominika Goleni i recenzji Stefanii Pruszyńskiej