0

Badania potwierdzają pozytywny wpływ lasu i zieleni na zdrowie i samopoczucie ludzi