0

Baletem Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu teraz pokieruje Robert Bondara