0

Cnota w aforyzmach Baruda, Camusa, Nietzschego, Pasternaka, Pruszyńskiej, Tołstoja, kard. Wyszyńskiego