0

Cytat z półki filozoficznej. Immanuel Kant o człowieczeństwie