0

Dermot Turing akcentuje: Bez polskich matematyków złamanie kodu Enigmy byłoby niemożliwe