0

Filmowy poemat muzyczny „Pokój saren” Lecha Majewskiego i Józefa Skrzeka