0

Jeśli nie wrócimy na Kresy, będzie ubywać Polski