0

Kamila Baczyńskiego „Elegia o. . .  [chłopcu polskim]” − w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej