0

Komisja Europejska  otrzymała odpowiedź od Polski w sprawie Puszczy Białowieskiej