0

Literacko-artystyczny Poznań na Wigilii Klubu Literackiego „Dąbrówka”. Resume 2012 roku