0

Myśl na dzisiaj: duch ludzki potrzebuje odpowiedniej troski