0

Na 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie odrestaurowano warszawską kamienicę-muzeum imienia uczonej