0

Na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach studenci mogą uczyć się języka polskiego