0

Naukowcy zbadali ekologiczne skutki wyrębu drzew w Puszczy Białowieskiej