1

Nokturn łąkowy, Stefania Pruszyńska. Poetyckie strofy z oazy. Pandemia 2020/2021