0

ONZ ustanowiła 12 maja Międzynarodowym Dniem Zdrowia Roślin