0

Pamięci ofiar Poznańskiego Czerwca`56. Malowanie Franciszka Starowieyskiego