0

„Poeci i Muzycy dla Poetów” w kościele poznańskich Dominikanów. Zapowiedź