0

„Posłuchaj bicia serca”− audycji poetyckiej w Radiu Emaus. Janusz Tycner przeczyta wiersze Zygmunta Dekierta, Rafała Czachorowskiego i Marleny Zynger