0

„Posłuchaj bicia serca”− audycji w Radiu Emaus. Jan Janusz Tycner przeczyta wiersze Stefanii Goleni Pruszyńskiej