0

Premierą „4.48 Psychosis” Pawła Demirskiego Teatr Polski  w Poznaniu rozpoczął wystawianie spektakli na żywo