0

Prof. Andrzej Wyrwa: Ostrów Lednicki najpewniejszą lokalizacją chrztu Polski