0

SARS-CoV-2 w wodzie? Opracowano narzędzie do szacowania ryzyka zakażenia