0

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził sprzeciw wobec projektu zmian prawa ochrony środowiska