0

Słów kilka o Tadeuszu Kotarbińskim − aforyście i poecie − Stefania Pruszyńska