0

Tezy naukowców o pochodzeniu pierwszych władców Polski zweryfikują badania DNA