0

Uroczysty koncert chórzystów  z  finałem rajdu rowerowego na 20-lecie  współpracy Wielkopolski z Dolną Saksonią