0

W Poznaniu wydano książkę dokumentującą dorobek profesora Leszka Bergera, odkrywcy, wybitnego badacza żab