0

W Poznaniu zainicjowało działalność Centrum Myśli Janusza Korczaka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza