0

W przyjętym przez rząd projekcie noweli prawa – wiele zmian i obowiązek publicznego kolokwium habilitacyjnego