0

Wielcy Suflerzy: Agatha Christie, Sokrates, Groucho Mars, William Schakespeare sugerują, diagnozują