0

Wisława Szymborska – w odpowiedzi akustyczce, dysortografikowi i zdezorientowanemu