0

Wybrane myśli ze zbioru „Sto zdań dwuwierszowych” Adama S. Krasińskiego… – Stefania Pruszyńska