0

Zbigniew Lechowski −„Ślady”, Tomasz Wincenty Rzepa −„Niby kolęda”. Wybrane wiersze bożonarodzeniowe