0

Crisis Management, czyli problem − to okazja w przebraniu