0

Dobro jest mędrcem ponad mędrce… Stefania Pruszyńska