0

Grzegorz Kupczyk nadany mu Złoty Krzyż Zasługi zadedykował muzyce i muzykom