0

Jerzemu Nowosielskiemu z pożegnaniem −  Bartłomiej Kucharski