0

Kiedy zostanie wycięte ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta… Myśli o zagrożonej naturze