0

Kropla drąży skałę. O ruchu Ekoart, artystycznej inicjatywie ekologicznej − Kazimierz Rafalik