0

Ktoś prowadził tę kulę… O zamachu na Jana Pawła II