0

Międzynarodowa Konferencja Poetycka – nowe forum prezentacyjne i dialogu środowiska literackiego