0

Niekiedy milczę. Wichura a drzewa. O piewcy dramatu drwali… Kilka aforyzmów − Stefania Pruszyńska