0

O odwiecznym zamiarze ucieczki od chichotu bożków. Strofy z oazy – Stefania Pruszyńska