0

O zwycięstwie i klęsce… – Norwid, Dygasiński, Słowacki, Coelho, Remarque, Hemingway, Tolkien…