0

„Poznań literacki dzisiaj, wczoraj w wierszach i anegdotach” – na wieczorze z Jerzym Grupińskim w Pracowni Chadzinikolau