0

Prof. Grzegorz Kucharczyk: Września 1901 była kolejnym ważnym dowodem na zagrożenie niemieckie