0

Przed Wielkopolskimi Dożynkami Wojewódzko-Diecezjalnymi w Ślesinie