0

Quo vadis, Małgorzato, posłanko i działaczko Prawicy Rzeczpospolitej?